formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).Adresát

Internetový obchod: www.johanka.net

Společnost: Jana Strnadová

Se sídlem: Ondráčkova 111

IČ/DIČ: 68767315

E-mailová adresa: johanka.strnadova@centrum.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání:

  • Číslo objednávky:

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

 

hotově / bankovním převodem (nehodící se škrtněte)


a budou navráceny zpět stejným způsobem
(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

  • Adresa spotřebitele:

  • E-mail:

  • Telefon:

 V ………………………………………………… Dne ……………………………………………………….
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)